VanZelf Verlengde Schrans 39 8932 NJ Leeuwarden 06 52416461 ingridweurman@van-zelf.nl

ZAKELIJK AANBOD
Proceswerk, Teamcoaching en Intervisie
Training
Coaching
Communicatie


Teams en groepen:
PROCESWERK

'Als het er op aan komt, zijn het de verbindingen tussen mensen, die het leven waarde geven.'  Wilhelm Humbold

ZAKELIJK AANBOD

Teams en groepen:
Proceswerk: 'Als het er op aan komt, zijn het de verbindingen tussen mensen, die het leven waarde geven.' Wilhelm Humbold

Wat is het
Bij proces georiënteerde groepsontwikkeling in organisaties gaat het om vergroten en ontwikkelen van bewustzijn op de werkvloer, zodat teams in beweging komen en meer worden dan een groep individuen die hun werk doen. De groep en het individu gebruiken gevoelens en feiten om kwesties of conflicten te beschrijven. Proceswerk sluit volledig aan bij de realiteit op de werkvloer; de echte situatie. Het raakt aan zowel de meetbare kanten van een organisatie, zoals rang, leeftijd, functie, als de onmeetbare kanten, zoals dromen, ideeën, behoeften en talenten.

Wat levert dit op?
Meer vertrouwen en samen- werken zal de werking van het team vergroten en ten goede komen aan het resultaat. Er zal meer inzicht komen in je eigen rol en aandeel in het teamproces en de invloed van groepsdynamiek. Men beseft zich onderdeel te zijn van een groter geheel (organisatie)en je bijdrage aan de samenleving.
Communicatie is in het hier en nu en is praten met, in plaats van praten over. Er ontstaat een interactie die gericht is op het onderzoeken van overeenkomsten en integreren van verschillen.   Wanneer hier aandacht aan wordt besteed kan duurzame verandering optreden. En dat is ook precies wat het oplevert.

Hoe gaat het?
De begeleiding van proceswerk heet facilitatie. Er kan in de werksituatie zelf gefaciliteerd worden, dus “ on the job”. Zo kan er vanuit “hoe het gaat/de taak ” gewerkt worden. Kijken op de werkplek kan ook een startpunt zijn om samen te bepalen wat er nodig is.  Er kan ook proceswerk plaats vinden als onderdeel van  een  traject. Kenmerkend is dat het programma nooit vast staat. Het proces is leidend.

Voor wie?
Voor teams, groepen en organisaties die op een natuurlijke manier hun functioneren willen verbeteren.
Die willen bouwen aan onderling vertrouwen en verbinding.
Die eigenheid en verschillen willen delen vanuit respect.
Die zorgvuldigheid en reflectie verwelkomen in hun organisatie.
Die vragen stellen, echt luisteren en open kijken belangrijk vinden.

We werken bij en met organisatieverandering, innovatie, communicatie-trajecten en bij thema's zoals conflict, leiderschap, diversiteit, en andere vraagstukken rondom teams en groepen waarin aandacht, verbinding, betrokkenheid en bezinning centraal staan. Een procesgeoriënteerde aanpak is nooit hetzelfde; het aanbod is afgestemd op de vraag.

Fundamenten:
Sytems Oriented Training, Community Building Scott Peck, Worldwork/ Deep Democracy, Dialoog.
www.systemscentered.com
www.fce-community.org
www.dialoogopleiding.nl
www.deepdemocracyinstitute.org

 

Wat is het
Bij proces georiënteerde groepsontwikkeling in organisaties gaat het om vergroten en ontwikkelen van bewustzijn op de werkvloer, zodat teams in beweging komen en meer worden dan een groep individuen die hun werk doen. De groep en het individu gebruiken gevoelens en feiten om kwesties of conflicten te beschrijven. Proceswerk sluit volledig aan bij de realiteit op de werkvloer; de echte situatie. Het raakt aan zowel de meetbare kanten van een organisatie, zoals rang, leeftijd, functie, als de onmeetbare kanten, zoals dromen, ideeën, behoeften en talenten.

Wat levert dit op?
Meer vertrouwen en samen- werken zal de werking van het team vergroten en ten goede komen aan het resultaat. Er zal meer inzicht komen in je eigen rol en aandeel in het teamproces en de invloed van groepsdynamiek. Men beseft zich onderdeel te zijn van een groter geheel (organisatie)en je bijdrage aan de samenleving.

Communicatie is in het hier en nu en is praten met, in plaats van praten over. Er ontstaat een interactie die gericht is op het onderzoeken van overeenkomsten en integreren van verschillen.   Wanneer hier aandacht aan wordt besteed kan duurzame verandering optreden. En dat is ook precies wat het oplevert.

Hoe gaat het?
De begeleiding van proceswerk heet facilitatie. Er kan in de werksituatie zelf gefaciliteerd worden, dus “ on the job”. Zo kan er vanuit “hoe het gaat/de taak ” gewerkt worden. Kijken op de werkplek kan ook een startpunt zijn om samen te bepalen wat er nodig is.  Er kan ook proceswerk plaats vinden als onderdeel van  een  traject. Kenmerkend is dat het programma nooit vast staat. Het proces is leidend.

Voor wie?
Voor teams, groepen en organisaties die op een natuurlijke manier hun functioneren willen verbeteren.
Die willen bouwen aan onderling vertrouwen en verbinding.
Die eigenheid en verschillen willen delen vanuit respect.
Die zorgvuldigheid en reflectie verwelkomen in hun organisatie.
Die vragen stellen, echt luisteren en open kijken belangrijk vinden.

We werken bij en met organisatieverandering, innovatie, communicatie-trajecten en bij thema's zoals conflict, leiderschap, diversiteit, en andere vraagstukken rondom teams en groepen waarin aandacht, verbinding, betrokkenheid en bezinning centraal staan. Een procesgeoriënteerde aanpak is nooit hetzelfde; het aanbod is afgestemd op de vraag.

Fundamenten:
Sytems Oriented Training, Community Building Scott Peck, Worldwork/ Deep Democracy, Dialoog.
www.systemscentered.com
www.fce-community.org
www.dialoogopleiding.nl
www.deepdemocracyinstitute.org

INTERVISIE BEGELEIDING

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega's om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen om zo met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen.

Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden.

Intervisie kan zowel zelfstandig als onder begeleiding plaats vinden. Ik kan helpen een intervisietraject te starten en begeleiden  daar waar nodig. In de begeleiding wordt aandacht besteed aan het leerproces en zaken die deelname aan de intervisie en de ontwikkeling van een persoonlijke professionele beroepshouding kunnen bevorderen of belemmeren.

Inhoud begeleiding: startbijeenkomst, eerste oefenbijeenkomst, tussentijdse begeleding op specifieke leeraspecten.

Voor meer info: ingridweurman@van-zelf.nl
Ingrid Weurman 06 52 41 64 61

'Als het er op aan komt, zijn het de verbindingen tussen mensen, die het leven waarde geven.' Wilhelm Humbold

Top

Terug naar startpagina AANBOD

'In de coaching-gesprekken en team-bijeenkomsten hebben we veel aandacht besteed aan wat zich afspeelt onder de waterlijn. We hebben stil gestaan bij de onderlinge verschillen en persoonlijke leerdoelen. Door bewust te worden van ieders unieke eigenschappen en dynamiek zijn we als team dichter bij elkaar gekomen en is het onderlinge vertrouwen versterkt.'
Afdelingshoofd en clusterleiders afdeling Beheer en Onderhoud Provinsje Fryslân


'Ingrid has coached the entire staff of our company in the process to create a more extravert organisation. An absolute climax was a three days event in Mallorca where through non-conventional methods one was challenged to take charge of future development, both as individuals and as a group. She has triggered processes that have an effect on our daily operations and formed a basis for a truly extravert commercial attitude.'
Paul Visschedijk

Know your-self – know the world
Dag Hammarskjold